18.04.2018  Zaproszenie do składania ofert

27.04.2018  Zestawienie złożonych ofert

08.05.2018  Ogłoszenie wyników postępowania