22.05.2018  Zaproszenie do złożenia oferty

24.05.2018 Odpowiedz na zadane pytanie

04.06.2018  Zestawienie złożonych ofert

06.06.2018  Ogłoszenie wyników postępowania