06.06.2018  Zaproszenie do złożenia oferty

12.06.2018  Odpowiedz na zadane pytania

18.06.2018  Zestawienie złożonych ofert

21.06.2018  Ogłoszenie wyników postępowania