17.07.2018  Zaproszenie do złożenia oferty

23.07.2018  Ogłoszenie wyniku postępowania