14.08.2018  Zaproszenie do składania ofert

21.08.2018  Odpowiedz na zadane pytania

22.08.2018  Odpowiedz na zadane pytania II

22.08.2018  Odpowiedz na pytania III

24.08.2018  Zestawienie złożonych ofert

03.09.2018  Wynik postępowania