Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

30-05-2016 SIWZ Pobierz plik


Ogłoszenia

30-05-2016 Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz plik

15-06-2016 Ogłoszenie wyników Pobierz plik


Zawiadomienia

10-06-2016 Zestawienie ofert Pobierz plik


Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik