Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

14-06-2016 SIWZ Pobierz plik


Ogłoszenia

14-06-2016 Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz plik

05-07-2016 Ogłoszenie wyników Pobierz plik


Zawiadomienia

20-06-2016 Odpowiedz na pytania Pobierz plik

23-06-2016 Zestawienie ofert Pobierz plik


Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

14-06-2016

SIWZ

POBIERZ PLIK...


Ogłoszenia

 

14-06-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

POBIERZ PLIK...

 

05-07-2016

Ogłoszenie wyników

POBIERZ PLIK...


Zawiadomienia

 

20-06-2016

Odpowiedz na pytania

POBIERZ PLIK...

 

23-06-2016

Zestawienie ofert

POBIERZ PLIK...


Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

Brak

Roztrzygnięcia odwołania

Brak

Inne dokumenty / Wynik