Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Ogłoszenia

14-07-2016 Zaproszenie do składania ofert Pobierz plik

18-08-2016 Ogłoszenie wyniku postępowania Pobierz plik


Zawiadomienia

20-07-2016 Pytania i odpowiedzi Pobierz plik

21-07-2016 Zestawienie ofert Pobierz plik


Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik