Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Ogłoszenia

01-09-2016 Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz plik

15-09-2016 Ogłoszenie wyniku postępowania Pobierz plik


Zawiadomienia

02-09-2016 Odpowiedz na pytania Pobierz plik

13-09-2016 Zestawienie złożonych ofert Pobierz plik


Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik