23.11.2017  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

23.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu

28.11.2017  Odpowiedź na zadane pytania I

29.11.2017  Odpowiedź na zadane pytania II

05.12.2017  Zestawienie złożonych ofert

13.12.2017  Ogłoszenie wyników postępowania