28.11.2017  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

28.11.2017  Ogłoszenie o zamówieniu

06.12.2017 Odpowiedzi na zadane pytania

07.12.2017 Odpowiedzi na zadane pytania II

12.12.2017 Odpowiedz na pytania III

13.12.2017 Przedłużenie terminu składania ofert

15.12.2017 Zestawienie złożonych ofert

17.01.2018  Ogłoszenie wyników postępowania