12.01.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12.01.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

16.01.2018  Odpowiedzi na zadane pytania I

18.01.2018  Odpowiedz na zadane pytania II

22.01.2018  Odpowiedzi na zadane pytania III

29.01.2018  Zestawienie złożonych ofert

06.02.2018  Ogłoszenie wyników postępowania