14.08.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

14.08.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

14.08.2018  JEDZ

20.08.2018  Odpwiedzi na pytania I

27.08.2018  Odpowiedzi na pytania II

29.08.2018  Odpowiedzi na pytania III

30.08.2018  Anulowanie odpowiedzi nr III przez Zamawiającego

31.08.2018 Odpowiedzi na pytania IV

17.09.2018  Zestawienie złożonych ofert

27.09.2018  Ogłoszenie wyników postępowania