23.08.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

23.08.2018   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

23.08.2018  JEDZ - Załącznik nr 3 do SIWZ

23.08.2018  Wzory umów - Załącznik nr 4 do SIWZ

23.08.2018 Warunki graniczne - Załacznik nr 7 do SIWZ

23.08.2018  Rzuty budynek A

23.08.2018  Rzuty budynek C

23.08.2018  Rzuty budynek E

23.08.2018 Rzuty budynek Przychodni

17.09.2018  Odpowiedzi na zadane pytania

17.09.2018  Załącznik do udzielonych odpowiedzi

26.09.2018  Zestawienie złożonych ofert

17.10.2018 Ogłoszenie wyników postępowania