04.10.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

04.10.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

11.10.2018  Odpowiedzi na zadane pytania

15.10.2018  Zestawienie złożonych ofert

31.10.2018  Ogłoszenie wyniku postępowania