10.10.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

10.10.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10.10.2018  JEDZ

05.11.2018  Odpowiedzi do zadanycch pytań w prowadzonym postępowaniu

05.11.2018 Zał. nr 1 do pytania pakiet nr 12

05.11.2018 Zał. nr 2 do pytania pakiet nr 15

05.11.2018 Zał. do pytania nr 10 pakiet nr 28 poz.4

09.11.2018  Modyfikacja zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

16.11.2018  Zestawienie złożonych ofert