Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

14-01-2016 SIWZ Pobierz plik

 

Ogłoszenia

14-01-2016 Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz plik

03-02-2016 Ogłoszenie wyników Pobierz plik

 

Zawiadomienia

01-02-2016 Zestawienie ofert Pobierz plik

 

Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik