Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

03-02-2017 SIWZ Pobierz plik


Ogłoszenia

03-02-2017 Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz plik

22-02-2017 Ogłoszenie wyników Pobierz plik

 

Zawiadomienia

 16-02-2017  Zestawienie złożonych ofert Pobierz plik


Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik

 

27-10-2016

Ogłoszenie wyników