Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

17-02-2017 SIWZ Pobierz plik


Ogłoszenia

17-02-2017 Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz plik

 14-03-2017 Ogłoszenie wyników Pobierz plik

Zawiadomienia

 22-02-2017 Odpowiedz na pytania

 28-02-2017  Zestawienie złożonych ofert


Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik

 

27-10-2016

Ogłoszenie wyników