Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

02-03-2017 SIWZ Pobierz plik


Ogłoszenia

02-03-2017 Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz plik

11-04-2017 Ogłoszenie wyników postępowania Pobierz plik

Zawiadomienia

22-03-2017 Odpowiedz na pytania I Pobierz plik

10-04-2017 Zestawienie ofert Pobierz plik

 

Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik

 

27-10-2016

Ogłoszenie wyników