Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

10-03-2017 SIWZ Pobierz plik

10-03-2017 Formularz cenowy Zał. 1a Pobierz plik


Ogłoszenia

10-03-2017 Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz plik

 

 07-04-2017 Ogłoszenie wyników Pobierz plik

Zawiadomienia

17-03-2017 Odpowiedzi na zadane pytania Pobierz plik

22-03-2017 Zestawienie złożonych ofert Pobierz plik

 

Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik

 

27-10-2016

Ogłoszenie wyników