Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

04-05-2017 SIWZ Pobierz plik


Ogłoszenia

 04-05-2017 Ogłoszenie o zamówieniu

23-05-2017 Ogłoszenie wyników postępowania

Zawiadomienia

  10-05-2017 Odpowiedz na zadane pytania plik

18-05-2017 Zestawienie ofert plik


Zawiadomienia o wniesieniu odwołania

 

Roztrzygnięcia odwołania

 

Inne dokumenty / Wynik

 

27-10-2016

Ogłoszenie wyników