24.08.2017  SIWZ

24.08.2017  Ogłoszenie o zamówieniu

01.09.2017 Odpowiedzi na zadane pytania

08.09.2017  Zestawienie złożonych ofert

19.09.2017  Ogłoszenie wyników