15.09.2017  SIWZ

15.09.2017  Ogłoszenie o zamówieniu

02.10.2017 Odpowiedz na pytania I

03.10.2017 Odpowiedz na pytania II

20.10.2017 Zestawienie złożonych ofert

06.11.2017  Ogłoszenie wyników postępowania

15.11.2017 Ogłoszenie wyników poprawione