10.10.2017  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10.10.2017  Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2017  Odpowiedzi na zadane pytania

17.10.2017 Odpowiedzi na zadane pytania II

20.10.2017 Zestawienie złożonych ofert

02.11.2017  Ogłoszenie wyników