17.10.2017  SIWZ

17.10.2017 SIWZ PDF

17.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu

18.10.2017 Modyfikacja zapisów SIWZ

18.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23.10.2017 Odpowiedz na zadane pytania

26.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

26.10.2017 SIWZ po uwzględnieniu odpowiedzi na zadane pytania

31.10.2017 Zestawienie złożonych ofert

14.11.2017 Ogłoszenie wyników