18.1012017  SIWZ

18.10.2017 Formularz cenowy zał. nr 1a do SIWZ

18.10.2017  Ogłoszenie o zamówieniu

25.10.2017 Odpowiedzi na zadane pytania I

27.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

02.11.2017 Odpowiedzi na zadane pytania II

03.11.2017 Odpowiedzi na pytania III

09.11.2017 Zestawienie złożonych ofert

13.12.2017 Ogłoszenie wyników postępowania