12.01.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12.01.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

16.01.2018  Odpowiedzi na zadane pytania I

18.01.2018  Odpowiedz na zadane pytania II