28.02.2017 Zaproszenie do złożenia oferty

01.03.2017 Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty

23.03.2017 Ogłoszenie wyników