20.04.2017 Zaproszenie do złożenia oferty

08.05.2017 Zestawienie ofert

15.05.2017 Ogłoszenie wyników