21.04.2017 Zaproszenie do złożenia oferty

26.04.2017 Odpowiedz na zadane pytania 

28.04.2017 Odpowiedz na zadane pytania II

08.05.2017 Zestawienie ofert 

11.05.2017 Ogłoszenie wyników