08.06.2017  Zaproszenie do złożenia oferty

12.06.2017  Odpowiedz na pytania

14.06.2017 Odpowiedz na pytania II

20.06.2017 Zestawienie ofert

26.06.2017 Ogłoszenie wyników