10.11.2017  Zaproszenie do złożenia oferty

23.11.2017  Ogłoszenie wyników