11.07.2019r.  Ogłoszenie o zamówieniu

11.07.2019r.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

16.07.2019r. Odpowiedzi na zadane pytania

16.07.2019r. Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

26.07.2019r. Zestawienie złożonych ofert

02.08.2019r. Ogłoszenie wyniku postępowania