17.07.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu

17.07.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

30.07.2019r. Zestawienie złożonych ofert

02.08.2019r. Ogłoszenie wyniku postępowania