12.09.2019r Ogłoszenie o zamówieniu

12.09.2019r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12.09.2019 Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3

12.09.2019  Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia - Załącznik nr 7

12.09.2019 Inentyfikator postępowania

12.09.2019 Klucz publiczny

13.09.2019 Publikacja części Pakietu nr 7-myjnia przelotowa

20.09.2019 Oświadczenie Zamawiającego

25.09.2019 Zawiadomienie dotyczące wniesionego odwołania do prowadzonego postępowania

25.09.2019 Treść odwołania firmy Baxter Polska Sp. z o.o.

25.09.2019 Odpowiedzi na zadane pytania I

25.09.2019 Aktualny skorygowany Pakiet 4 - pompa infuzyjna, załącznik do odpowiedzi na pytania nr I

27.09.2019 Modyfikacja zapisów SIWZ dotyczy Pakietu nr 1

27.09.2019 Pakiet nr 1 po modyfikacji - aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej

27.09.2019 Pakiet nr 1 po modyfikacji - aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej i plazmaferezy

30.09.2019 Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

03.10.2019 Odpowiedzi na zadane pytania II

04.10.2019 Odpowiedzi na zadane pytania III, wydłużenie terminu składania ofert

04.10.2019 Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr III

04.10.2019 Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr III

08.10.2019 Odpowiedzi na zadane pytania IV

08.10.2019 Odpowiedzi na pytania V

08.10.2019 Załącznik do odpowiedzi nr V

11.10.2019 Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu II

15.10.2019  Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej

23.10.2019 Informacja z otwarcia ofert

04.12.2019 Ogłoszenie wyniku postępowania