16.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

16.10.2019 Wzór umowy - Załącznik nr 5

16.10.2019 Wzór umowy najmu - Załącznik nr 5

16.10.2019 Identyfikator i klucz do postępowania - Załącznik nr 8

24.10.2019 Sprostowanie do zapisów SIWZ

25.10.2019r. Klucz publiczny

08.11.2019  Odpowiedzi na zadane pytania w prowadzonym postępowaniu

21.11.2019r. Zestawienie złożonych ofert

09.12.2019r. Ogłoszenie wyniku postępowania