13.11.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu

13.11.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

26.11.2019r. Zestawienie złożonych ofert

09.12.2019r. Ogłoszenie wyniku postępowania