10.12.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu

10.12.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10.12.2019r. Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia

10.12.2019r. Pakiet nr 14 - Myjnia przelotowa

10.12.2019r. Wzór Jednolitego Elektronicznego Dokumentu Zamówienia - Załącznik nr 7

10.12.2019r. Identyfikator postępowania

10.12.2019r. Klucz do postępowania

23.12.2019r. Odpowiedzi na zadane pytania I

03.01.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

07.01.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.01.2020r. Zestawienie złożonych ofert

05.03.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania