16.12.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu

16.12.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

16.12.2019r. JEDZ - załącznik nr 1 do SIWZ

16.12.2019r. Identyfikator postępowania

16.12.2019r. Klucz do postępowania

09.01.2019r. Odpowiedzi na zadane pytania

20.01.2020r. Modyfikacja zapisów SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

23.01.2020r. Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

23.01.2020r. Zestawienie złożonych ofert

30.01.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania