24.12.2019r. Ogłoszenie o postępowaniu

24.12.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

24.12.2019r. Formularz oferty - Załącznik nr 1

24.12.2019r. Tabela równoważności - Załącznik nr 3

24.12.2019r. Wzór umowy - Załącznik nr 4

24.12.2019r. Wzór wykazu robót budowlanych - Załącznik nr 5

24.12.2019r. Wykaz osób - Załącznik nr 6

24.12.2019r. Dokumentacja do przetargu 

22.01.2020r. Odpowiedz na pytania I - przedłużenie terminu składania ofert

22.01.2020r. Ogłoszenie dotyczące zmiany ogłoszenia

28.01.2020r. Odpowiedzi na pytania I

10.02.2020r. Odpowiedzi na pytania II

10.02.2020r. Aktualizacja projektu wykonawczego i przedmiarów na zakres podstawowy - Zadanie nr 1

14.02.2020r. Odpowiedz na pytania III

20.02.2020r. Ogłoszenie dotyczące zmiany ogłoszenia - nowy termin składania ofert

25.02.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania IV

25.02.2020r. Załącznik do odpowiedzi IV 1

25.02.2020r. Załącznik do odpowiedzi IV 2

25.02.2020r. Załącznik do odpowiedzi IV 3

27.02.2020r. Przypomnienie o przedłużeniu terminu składania ofert

02.03.2020r. Zestawienie złożonych ofert

08.05.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie