27.04.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

27.04.2020r. Przedmiot zamówienia

04.05.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

05.05.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

21.05.2020r. Zestawienie złożonych ofert

25.05.2020r. Ogłoszenie wyników