22.05.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

01.06.2020r. Zestawienie złożonych ofert

03.06.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania