05.06.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

05.06.2020r. Rzut terenu

10.06.2020r. Zestawienie złożonych ofert

15.06.2020r. Wynik postępowania