05.06.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

08.06.2020r. Odpowiedz na zadane pytanie

10.06.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

12.06.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania III

16.06.2020r. Zestawienie złożonych ofert

18.06.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania