20.07.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

20.07.2020r. Rzut nr 1

20.07.2020r. Rzut nr 2

20.07.2020r. Rzut nr 3

30.07.2020r. Zestawienie złożonych ofert

31.07.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania