30.10.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

30.10.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

05.11.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania w prowadzonym postępowaniu

05.11.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.11.2020r. Zestawienie złożonych ofert

18.11.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania