18.11.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

18.11.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

18.11.2020r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 1

18.11.2020r. Formularz cenowy - załącznik nr 3

18.11.2020r. Identyfikator postępowania

18.11.2020r. Klucz do postępowania

26.11.2020r. Odpowiedzi na pytania I

27.11.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

08.12.2020r. Zestawienie złożonych ofert

25.01.2021r. Ogłoszenie wyniku postępowania