19.11.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

19.11.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

20.11.2020r. Odpowiedz na zadane pytania

30.11.2020r. Zestawienie złożonych ofert

07.12.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania