25.11.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

25.11.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

25.11.2020r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ )

25.11.2020r. Identyfikator postępowania

25.11.2020r. Klucz do postępowania

15.12.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

05.01.2021r. Zestawienie złożonych ofert

21.01.2021r. Ogłoszenie wyniku postępowania